ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุน ดร.ก้องเกียรติฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2560

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) **โดยมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น**

รายละเอียดสมัครขอรับทุน

Download ใบสมัคร

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) เศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 ประจำภาค 1/2560

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2560

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2560
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 (รอบที่ 2)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 (กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2) ประจำภาค 1/2560

ดูรายละเอียด

 

หน้า 4 จาก 10