กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
กำหนดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ดูกำหนดการปฐมนิเทศ
  

ประกาศรายชื่อและกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกเวลาราชการ) รอบที่ 3

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
 

หน้า 4 จาก 8