ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค2/2560(ครั้งที่ 6/2560)

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค

2/2560 (ครั้งที่ 6/2560)

ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) (ครั้งที่ 6/2560)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-6 รายงานตัว 08.40 น. ลำดับที่ 7-13 รายงานตัว 9.30 น.
(กรุณาแต่งตัวสุภาพในวันมาสอบสัมภาษณ์นะคะ)
  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมกราคม 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 - วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา