ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 3/2560)

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 3/2560)
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) (ครั้งที่ 3/2560)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมกราคม 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 - วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา

  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 (เข้าเรียนภาค 1/2560)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 (เข้าเรียนภาค 1/2560)

วันปฐมนิเทศ ♣ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
กำหนดการ กำหนดการปฐมนิเทศ

 


  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560(รอบ2)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2/2560)

: ดูผลการสอบสัมภาษณ์ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
 

หน้า 1 จาก 2