งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 Multinational Corporations and International Capital Flows: Theories and Concepts
82 Research on Second Hand Car Trading in the ASEAN Region: Market of Thailand
83 Second Hand Car Trading in Thailand: Policies and Well-Being
84 ผลการวิจัยฉบับย่อ โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
85 An Estimation of Real Estate Cycle: What are the Determined Factors?
86 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Thai SMEs and their Management of Intellectual Property Rights
87 การทำดัชนีสิ่งแวดล้อม
88 1ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ
89 การลงทุนด้านสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
90 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์กับการจัดบริการสุขภาพ
91 Economic Valuation of Cultural Heritage: A Case Study of Historic Temples in Thailand
92 Sufficiency Economy and SMEs Environmental Management:
93 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์ (A Study on Willingness to Pay for Packaging Fee)
94 Possibilities and difficulties- in benefit transfer - Comparing cultural heritage values in South East Asia
95 A Review of the Use of Market-based Instruments for Natural Resources and Environmental Management in Thailand
96 Nature, the Environment, and Tourism
97 Economic valuation of coral reefs at Phi Phi Islands, Thailand
98 Saving Tourism From Itself: Attitudes And Action In Thailand
99 An Entrance Fee Determination for Ko Chang National Park, Thailand
100 Estimating Hospital Costs: A Case Study of Hospitals under Medicare’s Prospective Payment System in the U.S.

หน้า 5 จาก 6