งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 Labour Market Implications in Thailand under AFTA and Other Trade Liberalizations
82 Multinational Corporations and International Capital Flows: Theories and Concepts
83 Research on Second Hand Car Trading in the ASEAN Region: Market of Thailand
84 Second Hand Car Trading in Thailand: Policies and Well-Being
85 ผลการวิจัยฉบับย่อ โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
86 An Estimation of Real Estate Cycle: What are the Determined Factors?
87 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Thai SMEs and their Management of Intellectual Property Rights
88 การทำดัชนีสิ่งแวดล้อม
89 1ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ
90 การลงทุนด้านสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
91 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์กับการจัดบริการสุขภาพ
92 Economic Valuation of Cultural Heritage: A Case Study of Historic Temples in Thailand
93 Sufficiency Economy and SMEs Environmental Management:
94 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์ (A Study on Willingness to Pay for Packaging Fee)
95 Possibilities and difficulties- in benefit transfer - Comparing cultural heritage values in South East Asia
96 A Review of the Use of Market-based Instruments for Natural Resources and Environmental Management in Thailand
97 Nature, the Environment, and Tourism
98 Economic valuation of coral reefs at Phi Phi Islands, Thailand
99 Saving Tourism From Itself: Attitudes And Action In Thailand
100 An Entrance Fee Determination for Ko Chang National Park, Thailand

หน้า 5 จาก 6