งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและความหมาย
42 The Effect of Foreign Ownership Limits on FDI and Debt
43 Development Strategies and Role of Government
44 An Evaluation of Inflation Forecast Targeting in Thailand
45 การสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงินไทย
46 ประมาณแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และมุมมองเศรษฐกิจไทย 1-2008
47 Testing for Cointegration in Heterogeneous Panels: A Monte Carlo Comparison
48 Panel Unit Root Tests with Structural Breaks
49 The Impact of the Global Financial Crisis on Thailand:Transmission Channels and Policy Responses
50 Does the Rising of China and India Crowd Out Trade and Foreign Investments in Thailand
51 Investment under Trade Policy Uncertainty: an Empirical Investigation
52 On Rationale of Free Trade Agreements: the Case of ASEAN-5
53 Tax Policy and Foreign Direct Investment of a Home Country
54 A Critical Review of the Economic Freedom of the World Index, with Reference to Thailand and the Freedom to Exchange with Foreigners
55 A Perspective of the Thai Experience with Domestic Financial Architecture, Macroeconomic Volatility and Financial Institutions
56 An International Duopoly Model of Multinational Enterprise and Exchange Rate Pass-Through Strategy: Business Implications and Policy Debates
57 Analyzing the Benefits of Joining the Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) for Malaysia, Thailand and Vietnam
58 Competitiveness, Income Distribution, and Growth in Thailand: What Does the Long-run Evidence Show?
59 Does AFTA Create More Trade for Thailand? An Investigation of Some Key Trade Indicators
60 Economic Contribution of Migrant Workers to Thailand

หน้า 3 จาก 6