ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ศธ.25 และพศ.55

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตร ศธ.25  และ พศ.55
วันที่ 12 พ.ค. 2554 ณ ห้อง 702 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7