รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

SORASART SUKCHAROENSIN

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: สรศาสตร์  สุขเจริญสิน

: รองศาสตราจารย์

: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

D.B.A. (Finance), Thammasat University, Thailand

: โชน B ห้อง B08 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3637

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


Research Interests:
Corporate Governance, Performance Benchmarking, ASEAN Capital Markets, Financial Literacy