ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

ดร. เมธีครองแก้ว krongkaew Medhi

การศึกษา

 • สอบชิงทุนโคลัมโบ, ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ 1966
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ University of Canterbury, NZ 1967
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนสหรัฐฯ 1976

สิ่งพิมพ์

 • การกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออก: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

 • medhi Krongkaew และจินตนา Chernsiri (1975), "การกำหนดระดับความยากจนในประเทศไทย" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วารสาร วันที่ 5 มิถุนายนถึงเดือนกันยายนปี 1975 48-68 pp (ภาษาไทย)
 • medhi Krongkaew (1980), รัฐบาลและช่องว่างรายได้ของประชาชนกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กด
 • medhi Krongkaew และ Aphichart จำรัส (1984), "ความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย" รายงานการวิจัยสภาเตรียมไว้สำหรับการศึกษาการพัฒนากำลังคนในเอเชียและการพัฒนาศูนย์นานาชาติ, 1984
 • medhi Krongkaew (1985), "การพัฒนาการเกษตรยากจนในชนบทและการกระจายรายได้ในประเทศไทย" การพัฒนา economies, Vol 23 ไม่มี 4 ธันวาคม 1985, pp 325-346
 • medhi Krongkaew และปราณีทินกร (1985), "ความยากจนและการกระจายรายได้ในประเทศไทย 1975/76 และปี 1981" เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วารสาร 3 ไม่มี 4 ธันวาคม 1985, 54-100 pp (ภาษาไทย)
 • medhi Krongkaew (1986), "ความไม่สมดุลในการพัฒนาการเกษตรและ Industrialisation และผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคม: กรณีของประเทศไทย," กระดาษที่นำเสนอในแปดประชุม World Congress of เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาคมนิวเดลี, 1-5 ธันวาคม, 1986
 • medhi Krongkaew (1987), "ความยากจนและความไม่เสมอภาครายได้ในประเทศไทย" กระดาษที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย, แคนเบอร์รา, 04-07 กรกฎาคม, 1987
 • medhi Krongkaew, Vorawoot Hirunrak และอรทัย Arj-um (1987), "การศึกษาเมื่อ Urban แย่ในประเทศไทย, Phase II." รายงานผลการวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อ สศช. , กรุงเทพฯ, ไทยคดีศึกษาสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • medhi Krongkaew (1989), "ผลกระทบจากการกระจายนโยบายของรัฐบาล: การประเมินสถานการณ์ในประเทศไทย" กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 1989
 • medhi Krongkaew (1990), "ความยากจนและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย" กระดาษที่นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาเมื่อการบรรเทาความยากจนในปี 1990 จัดโดยมูลนิธิสันติภาพ Sasakawa, โตเกียว, 05-06 มีนาคม, 1990
 • medhi Krongkaew (1990) "ทบทวนค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างงวดแผน 6 1987-1991." พื้นหลังรายงานฉบับ 4-2, NUDF โครงการ กรุงเทพฯ: TDRI
 • medhi Krongkaew, ปราณีทินกรและสุพัฒน์ศุภชลาศัย (1991a), "ประเด็นสำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อบรรเทาความยากจนในชนบท:. กรณีของประเทศไทย" รายงานผลการวิจัยเตรียมไว้สำหรับเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรศูนย์ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย, มะนิลา
 • medhi Krongksew, Kraiyudht Dhiratayakinant และวรากรเศ (1991b), "การเงินและเมืองทรัพยากรการระดมในประเทศไทย." รายงานฉบับสุดท้ายของพื้นที่ 4 ในนโยบายการพัฒนาแห่งชาติโครงการ Urban กรอบ กรุงเทพฯ: TDRI
 • medhi Krongkaew, ปราณีทินกรและสุพัฒน์ศุภชลาศัย (1992), "ยากจนในชนบทในประเทศไทย: ประเด็นนโยบายและการตอบสนอง" เพื่อการพัฒนาเอเชียทบทวน 10 ไม่มี 1, 1992, pp 199-225
 • Krongkaew, Medhi 1993 "เส้นความยากจนใหม่สำหรับประเทศไทย" กระดาษที่นำเสนอในการประชุมประจำปีที่หกเมื่อเศรษฐกิจไทยและการเปลี่ยนแปลงที่จัดขึ้นโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 21 มกราคม, กรุงเทพฯ
 • medhi Krongkaew (1994), "เส้นความยากจนใหม่สำหรับประเทศไทยและผลกระทบของมันสวัสดิการ" ความรู้เศรษฐศาสตร์ไทยปี 1992 กรุงเทพฯ: สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 1994
 • medhi Krongkaew (1995), "ความยากจนการประเมิน Update" รายงานการวิจัยที่ไม่ถูกเผยแพร่ส่งไปทั่วโลกธนาคารกรุงเทพสำนักงาน
 • นิพนธ์ Poapongsakon (1995), "Industrialisation ชนบท: ปัญหาและอนาคต" ใน Medhi Krongkaew (เอ็ด), Industrialisation ของไทยและผลของมัน Basingstoke, Hampshire: มักมิลลัน pp.116-142
 • medhi Krongkaew (1996), "ปฏิรูปการเงินการคลังในประเทศไทยในปี 1990" กระดาษที่นำเสนอในการประชุมอาเซียน-ISIS เมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและผลกระทบโดยจัดสิงคโปร์องค์การระหว่างประเทศ, สิงคโปร์, 1-2 มีนาคม 1996