เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13