ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2561
รายชื่อและสถานที่สอบ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 4/2561
หมายเหตุ

: ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ดูรายชื่อและสถานที่สอบ

**กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในวันมาสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงมาในวันสอบนะคะ**

**ไม่สามารถเปลี่ยนวันสอบได้นะคะ**