โครงการศึกษาดูงาน Ritsumeikan University ครั้งที่ 21

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ติดต่อ คุณศรีอรุณ  ชื่นนางชี โทร. 02-7273179
  • ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย