ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ  ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วิชาที่มีเรียนทั้งวัน สอบกลางภาคช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะ

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ