การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

 

กองการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยฝึกซ้อมที่อาคารนวมินทราธิราช จึงขอให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ด้วยนะคะ รายละเอียด


 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ