ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561 (ครั้งที่ 2/2561)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561 (ครั้งที่ 2/2561) ดูประกาศผลสอบ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)
หมายเหตุ : นักศึกษามารับเอกสารขึ้นทะเบียนได้ในวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.

: สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561