ประกาศผลสอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561

ประกาศผลสอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561
ประกาศผล : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
สอบข้อเขียน : ดูประกาศผลสอบ