ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 7
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม... หรือดูข้อมูลที่ http://oia.nida.ac.th
วันที่จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561