ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 1/2561 (ครั้งที่ 1/2561)

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค

1/2561 (ครั้งที่ 1/2561)

ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) (ครั้งที่ 1/2561)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-7 รายงานตัว 08.40 น. ลำดับที่ 8-14 รายงานตัว 10.00 น.
(กรุณาแต่งตัวสุภาพในวันมาสอบสัมภาษณ์นะคะ)