ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อ

และสถานที่สอบ

สอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

◊ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายชื่อและกลุ่มที่สอบ