ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน

ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน
ตารางสอน ◊ ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน (น-xxxx ย่อมาจาก อาคารนวมินทราธิราช เลขตัวแรกคือเลขชั้น เลขสองตัวหลังคือเลขห้องนะคะ) ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามข่าวงด-เพิ่มการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/gsdenidaboard/