กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน
: ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560
เว็บสำหรับลงทะเบียน : reg.nida.ac.th
วิชาที่เปิดสอน

: ดูรายละเอียด

(หมายเหตุ : ตอนเลือกวิชาในระบบลงทะเบียน ศศ = EC / ศก = FE / ศม = ME)

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ