ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2/2560)
ดูผลการสอบข้อเขียน (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
หมายเหตุ

: กำหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งต้นเดือนธันวาคม 2560