ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ วิชาที่มีการแจ้งว่ามีการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2560 ที่ลงไว้ใน https://www.facebook.com/gsdenidaboard/ หรือที่อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ยังมีเรียนตามปกตินะคะ