ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2560

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2560
สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า)

◊ ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3/2560 ดูรายละเอียด

◊ ประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 3/2560 ดูรายละเอียด