กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน