ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายพงษ์ศัลย์  ศัลยกำธร นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 4004 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4