กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ


การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา