ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560(รอบ2)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2/2560)

: ดูผลการสอบสัมภาษณ์ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)