กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ