ประกาศผลการสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2560

ประกาศผลสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

: ดูผลการสอบข้อเขียน (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)