ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 2/2560)

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 2/2560)
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) (ครั้งที่ 2/2560)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ