กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ณ ห้อง 5008 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

1980200_1484942...
1980200_1484942861534403_4221053112350395750_o 1980200_1484942861534403_4221053112350395750_o
15123128_148494...
15123128_1484942701534419_1090051431502831319_o 15123128_1484942701534419_1090051431502831319_o
15304480_148494...
15304480_1484942161534473_9051355586914736592_o 15304480_1484942161534473_9051355586914736592_o
15325321_148494...
15325321_1484942614867761_8003005129725802386_o 15325321_1484942614867761_8003005129725802386_o
15384354_148494...
15384354_1484942608201095_8053201406081226915_o 15384354_1484942608201095_8053201406081226915_o
15392774_148494...
15392774_1484942411534448_1119078900554193803_o 15392774_1484942411534448_1119078900554193803_o
15418348_148494...
15418348_1484942278201128_8623952441715066490_o 15418348_1484942278201128_8623952441715066490_o