สมัครงาน www.WorkRead.com

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือสนใจเปลี่ยนงาน สามารถเข้าไปฝากประวัติและค้นหาตำหน่งงานที่สนใจได้........
กำหนดการ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย