นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเสรษฐกิจ ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิิลปวัฒนธรรมไทย
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
:  นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

img_0002_resize
img_0002_resize img_0002_resize
img_0005_resize
img_0005_resize img_0005_resize
img_0019_resize
img_0019_resize img_0019_resize
img_0044_resize
img_0044_resize img_0044_resize
img_0050_resize
img_0050_resize img_0050_resize
img_0087_resize
img_0087_resize img_0087_resize
img_0101_resize
img_0101_resize img_0101_resize
img_0116_resize
img_0116_resize img_0116_resize
img_0151_resize
img_0151_resize img_0151_resize
img_0155_resize
img_0155_resize img_0155_resize
img_9987_resize
img_9987_resize img_9987_resize