เชิญเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ ณ ห้อง Rich & jay ชั้น 3 อาคารพลาซ่า บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย