การกำหนดค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวสำหรับการใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี [MBE2552]


บทคัดย่อ: อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในจังหวัดสระบุรี ที่มีสถิตินักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวสูงทุกปี อุทยานแห่งนี้ยังไม่มีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ จึงไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแต่อย่างใด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมาจากงบประมาณที่ทางภาครัฐจัดสรรให้ น้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำกว้าง ไม่สูงชัน มีน้ำให้เล่นตลอดปี การเดินทางสะดวก ถนนใหญ่ตัดผ่านหน้าอุทยาน ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้กำลังประสบปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ด้วยสาเหตุหลายประการ ...