OPEN HOUSE 2016

NIDA OPEN HOUSE 2016
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
: การประวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครื่อข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

img_5835_resize
img_5835_resize img_5835_resize
img_5836_resize
img_5836_resize img_5836_resize
img_5837_resize
img_5837_resize img_5837_resize
img_5840_resize
img_5840_resize img_5840_resize
img_5842_resize
img_5842_resize img_5842_resize
img_5843_resize
img_5843_resize img_5843_resize
img_5851_resize
img_5851_resize img_5851_resize
img_5853_resize
img_5853_resize img_5853_resize
img_5854_resize
img_5854_resize img_5854_resize
img_5855_resize
img_5855_resize img_5855_resize
img_5857_resize
img_5857_resize img_5857_resize
img_7795_resize
img_7795_resize img_7795_resize
img_7796_resize
img_7796_resize img_7796_resize
img_7799_resize
img_7799_resize img_7799_resize
img_7816_resize
img_7816_resize img_7816_resize
img_7817_resize
img_7817_resize img_7817_resize
img_7819_resize
img_7819_resize img_7819_resize
img_7820_resize
img_7820_resize img_7820_resize
img_7826_resize
img_7826_resize img_7826_resize
img_7892_resize
img_7892_resize img_7892_resize