ประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชียขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย (Asian Society of Agricultural Economists : ASAE) ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดการ The 9th ASAE International Conference
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมาหานคร