ประชาสัมพันธ์โครงการ Seafresh Camp

บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดค่าเรียนรู้ Seafresh Camp สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างยั่งยืน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
กำหนดการ วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ.2560 Seafresh Camp #3
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จังหวัดชุมพร