กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 5007 และ 5009 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

: จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศภูฏาน


img_9288_resize
img_9288_resize img_9288_resize
img_9289_resize
img_9289_resize img_9289_resize
img_9291_resize
img_9291_resize img_9291_resize
img_9318_resize
img_9318_resize img_9318_resize
img_9331_resize
img_9331_resize img_9331_resize
img_9383_resize
img_9383_resize img_9383_resize