สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างค่านิยม

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างค่านิยมของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ"  ระหว่างวันที่ ๓๐ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม


 

FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-001 FA-Seminar-30072552-001
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-002 FA-Seminar-30072552-002
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-003 FA-Seminar-30072552-003
FA-Seminar-3007...
FA-Seminar-30072552-004 FA-Seminar-30072552-004

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด