สงกรานต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2552

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒ ณ สวนน้ำพัฒนธารา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


 

FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-001 FA-Songkran-2552-001
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-002 FA-Songkran-2552-002
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-003 FA-Songkran-2552-003
FA-Songkran-255...
FA-Songkran-2552-004 FA-Songkran-2552-004

คลิกที่รูปข้างบนเพื่อดูคลังภาพทั้งหมด