อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย

 

 

Contact Info

Phone: 0-2361-7625
e-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา:

 • พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาการคลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2524
 • พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2531
 • ประกาศนียบัตรสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีต:

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 6 ฝ่ายสินเชื่อโครงการ 3 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัท ป่าไม้สันติ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด
 • ทีมที่ปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กรณีบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)) สังกัดศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์และเศรษฐกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสายงานหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2546 และแผน 5 ปี (2546-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2547 และแผน 5 ปี (2547-2551) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2547 และแผน 5 ปี (2547-2551) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์