ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

 

การศึกษา


โทรศัพท์

E-mail

: กฤษฎา เสกตระกูล

:

:

: Professional Education Department Thailand Securities Institute The Stock Exchange of Thailand

: D.B.A. Graduate College of Management Southern Cross University, Australia

: 02-229-2000 Ext.2145

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน .t้h