ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

 

 

Education:

  • B.B.A., Finance, Thammasat University, Thailand. 1993
  • M.A., Economics, University of Missouri-Columbia, USA. 1997
  • Ph.D., Economics, University of Missouri-Columbia,USA. 2001

Research Publication: