คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Title:      คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Categories:      หนังสือคณะ
BookID:      -
Authors:      รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสด์
ISBN-10(13):      -
Publisher:      คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover