Student Independent Study

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 กรณีศึกษากลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MFE, 2553]
2 กลยุทธ์การทำอาบิทราจและการเก็งกำไรส่วนต่างจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3 [MBE, 2552]
3 กลไกการส่งผ่านของความผันผวนระหว่างตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน และตลาดทองคำ [MBE, 2552]
4 การกำหนดค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวสำหรับการใช้ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี [MBE, 2552]
5 การควบรวมกิจการในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ [MFE, 2553]
6 การคาดคะเนกำไรบริษัทของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสาขาในต่างประเทศและบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีสาขาในต่างประเทศ [MBE, 2552]
7 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับมูลค่าการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา [MBE, 2553]
8 การค้าระหว่างประเทศช่วยลดการคอร์รัปชั่นได้จริงหรือไม่ : กรณีศึกษาประเทศในทวีปเอเชีย [MBE, 2552]
9 การจัดสรรเวลาของอาจารย์หญิงผู้สมรสแล้วกรณีมหาวิทยาลัยภาคเหนือ [MBE, 2553]
10 การตัดสินใจทำงานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
11 การทดสอบแบบจำลอง Four – Factor Pricing Model กับหลักทรัพย์ในประเทศไทย (SET 100) [MFE, 2553]
12 การประเมินความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย [MBE, 2552]
13 การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ [MBE, 2552]
14 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ [MBE, 2552]
15 การประเมินมูลค่า ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยกับการดำเนินงานตามหลักศาสนา (ซารีอะห์) [MFE, 2553]
16 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง [MBE, 2553]
17 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองแสนแสบ กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองแสนแสบ เขตวัฒนา [MBE, 2552]
18 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพื่อฟื้นฟูคุณภาพเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา ชายหาดถํ้าพัง [MBE, 2553]
19 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการทัวร์ช้างของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย [MBE, 2553]
20 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อปรับปรุงศาลาชมหิ่งห้อย กรณีศึกษา : สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ [MBE, 2553]

Page 1 of 9