Apply Now

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 (เรียนสิงหาคม 2565)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ประจำภาค 1/2565 กรณีสอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ ครั้งที่ 1 – รับสมัครวันนี้ – 8 เมษายน 2565  (ค่าสมัคร 1,200 บาท) – รับสมัครวันที่ 9 – 22 เมษายน 2565 (ค่าสมัคร 1,500 บาท) ครั้งที่ 2  รับสมัครวันที่ 25 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2565 (ค่าสมัคร 1,500 บาท) รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click หรือ สอบถามเพิ่มเติม 06 1223 2393  line @econnida

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 ประจำภาค 1/2565 (เรียนสิงหาคม 2565)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 ประจำภาค 1/2565  (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2565) (สมัครออนไลน์เท่านั้น!!! ) กรณีสอบสัมภาษณ์ รอบที่สี่ (รอบสุดท้าย) : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มิถุนายน 2565 รายละเอียดประกาศ       ดาวน์โหลดใบสมัคร   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา หมายเลขโทรศัพท์ 09 5492 3325 หรือ @mfenida

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)