Apply Now

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ภาค 1 – 2563

ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA เปิดรับสมัครแล้ว เข้าเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563 (มีทุนการศึกษา)  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (English Program) ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563 (มีทุนการศึกษา) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (English Program) ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563 🔎 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 📲สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 💻หรือทาง FB ECONNIDAFANPAGE ได้เลยนะคะ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 ประจำภาค 2/2563

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 3 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 4 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันที่  8 ตุลาคม  – 4 ธันวาคม 2563 รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0612232393  line @econnida

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 54

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 54 (เข้าเรียนสิงหาคม 2563) กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 รายละเอียดประกาศ   ดาวน์โหลดใบสมัคร กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1-2563  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 (สมัครออนไลน์ถึงวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563) ครั้งที่ 2-2563 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 (สมัครออนไลน์ถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563) ครั้งที่ 3-2563 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เมษายน – วันจันทร์ที่ […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563  (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2563) กรณีสอบสัมภาษณ์: รายละเอียดประกาศ       ดาวน์โหลดใบสมัคร รอบที่หนึ่ง:     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รอบที่สอง:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รอบที่สาม:     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563  (ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครรอบที่ 3) กรณีสอบข้อเขียน:  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา […]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)