โพสต์ทูเดย์

ทัศนคติต่อการเสียภาษีที่ต้องปรับเปลี่ยน (ผศ.ดร.สันติ)

ไม่ค่อยอยากจะพูดแบบนี้ว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของประชาชน และการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความสับสนและขาดความชัดเจน และได้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติการเสียภาษีของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ผู้จะต้องเสียภาษีมักจะรู้สึกว่าภาครัฐมาดึงเอารายได้ของตนไปฟรีๆ ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษี และใช้ความพยายามอย่างมากในการหลบเลี่ยงเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี

ย้ำความสำคัญของความยั่งยืน (รศ.ดร.ปริยดา)

ในการดำเนินกิจการโดยทั่วไป ผู้บริหารจะพยายามบริหารจัดการให้ได้กำไรสูง ๆ เพื่อส่งผลต่อไปให้ราคาหุ้นสูงขึ้น แล้วผู้ถือหุ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการนั้นก็จะรวยขึ้น แต่หากผู้บริหารนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าบริษัท แล้วบริษัทไม่มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็อาจจะทำให้บริษัทล้มในช่วงเวลาอันสั้นได้ชั่วข้ามคืน ดังตัวอย่างที่มีมาให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance หรือ CG)

รับมือกฎของเมอร์ฟี่ ด้วยการลงทุนที่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 (รศ.ดร.สรศาสตร์)

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ถ้าพวกเราสังเกตให้ดีจะพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์วนเวียนขึ้นลง แต่แล้วก็ “กลับมายืนที่เดิม” ประมาณ 1600+/- ทุกที และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ ความชัดเจนของการเล่นหุ้นรายตัวจะชัดเจนมากขึ้น แรงผลักดันทั้งสองนี้กำลังจะส่งสัญญาณบางอย่างกับอนาคตของตลาดหุ้นไทย!

เศรษฐกิจที่โตจากการบริโภค – อ้วนขึ้นบ้างแต่ไม่แข็งแรง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การตั้งความหวังให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพที่ลดน้อยถอยลงของระบบเศรษฐกิจ และนำเอาเงื่อนไขนั้นมาตั้งเป็นเป้าหมายของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศได้ มาตรการทางการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ และอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการหย่าร้าง

สถิติการหย่าร้างมักถูกนำมาใช้เป็นดัชนีทางสังคมที่สำคัญตัวหนึ่งที่สะท้อนความสงบสุขของครอบครัว เพราะสาเหตุของการหย่าร้างมักมาจากการเข้ากันไม่ได้ของสามีภรรยาหรือปัญหาต่าง ๆ ระหว่างสามีและภรรยาที่รุนแรงจนถึงกับไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป สัดส่วนการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นจึงอาจสะท้อนให้เห็นปัญหาภายในครอบครัวได้ระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาสถิติการหย่าร้างใน

กาแฟธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา (ผศ.ดร.ทัศนีย์)

กาแฟร้อนหอมกรุ่นรสเลิศคงเหมาะกับอากาศหนาวเย็นยามเช้าในช่วงนี้ หลายท่านที่หลงใหลในรสชาติของกาแฟคงได้เคยลิ้มลองดื่มกาแฟหลากหลายประเภท และหลายท่านจัดให้กาแฟเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน สนนราคากาแฟที่แต่ละท่านดื่มแตกต่างกันไปตามคุณภาพและความยินดีจ่าย กาแฟแก้วที่แพงที่สุดที่ท่านเคยดื่มราคาแก้วละเท่าไร แล้วท่านคิดว่ากาแฟที่แพงที่สุดควรมีราคาเท่าไร

ความคุ้นเคยในการใช้ ICT ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กเยาวชนไทย (ศ.ดร.พิริยะ,กิตติศักดิ์)

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความคุ้นเคยในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Familiarity) ได้อย่างเหมาะสม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานใน อ่านเพิ่มเติม>>

1 2 3 4 16