โพสต์ทูเดย์

การมีและใช้อำนาจเหนือตลาด: โซ่ตรวนฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยหลังโควิด (ผศ.ดร.สันติ)

การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจคงจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่ในลำดับต้น ๆ (Top priority) ในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เรียกว่าผ่าน mode หรือช่วงของการเยียวยา ที่เข้าใจว่าใช้มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริโภคในระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งมีผลเป็นเพียงการประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจทรุดหนักจนยากต่อการฟื้นตัว ในช่วงต่อไปก็คงจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (อีกครั้ง) (ศ.ดร.พิริยะ)

หลังจากที่ประชาชนในประเทศต่างๆ (รวมถึงประเทศไทย) เริ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 กันแล้ว ภาคการท่องเที่ยวไทยเราก็เริ่มเห็น “แสงปลายอุโมงค์” กันแล้วจากการที่ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการประชุมทางไกล (video conference) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว 216 ราย…

ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่ใช่จุดจบของแรงงานคน (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

ถ้าให้พูดถึงเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ถ้าไม่นับว่าเจอวิกฤติโรคระบาดอย่าง COVID-19 อยู่ ก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่สังคมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) อย่างแท้จริง ข้อมูลขายได้ ข้อมูลมีราคา ใครมีข้อมูลมากกว่า จัดการข้อมูลได้ดีกว่า ก็จะเป็นผู้ชนะในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือแม้กระทั้งแวดวงการเมืองก็ตาม เพราะข้อมูลจะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของมวลชน และคนที่คาดเดาหรือควบคุมพฤติกรรมของมวลชนได้ รบร้อยครั้งก็ย่อมชนะร้อยครั้ง

ภาษีสุดท้าย ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย (รศ.ดร.ปริยดา)

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องดินฟ้าอากาศแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นทั้งฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และฤดูกาลรับเงินปันผลอีกด้วย เลยทำให้นึกถึงเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลขึ้นมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อนักลงทุนได้รับเงินปันผลที่จัดสรรจากผลกำไรของบริษัท เงินปันผลที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10%

บทบาทของการลงทุนต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย (ผศ.ดร.สันติ)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งในระลอกแรกและระลอกสองส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจคงจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ในลักษณะ V shape) และคงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับกระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยทั้งการปรับตัวของหน่วยเศรษฐกิจ (ผู้บริโภคหรือครัวเรือน ผู้ผลิต และภาครัฐ)….

ผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย (ผศ.ดร.อภิรดา)

จากที่ผู้เขียนได้ลงโพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของประเทศไทย โดยสรุปย่อได้ว่า โดยสถิติที่ผ่านพบว่า อัตราการติดโควิด-19 ในเด็กและอัตราการแพร่เชื้อจากเด็กยังเป็นจำนวนที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับอัตราการติดโควิด-19 ในเด็กและอัตราการแพร่เชื้อในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอนุบาลยังมีธรรมชาติที่เล่นกันมาก และอาจใกล้ชิดกับผู้สูงอายุได้

เศรษฐกิจติดโควิดเรื้อรัง: ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของตลาดแรงงานไทย (รศ.ดร.ยุทธนา)

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เรื้อรัง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดในระลอกแรกในช่วงปีที่แล้ว แต่จากสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบทบาทของการใช้จ่ายภาครัฐและการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

บทเรียนจากโควิด-19 ต่อการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน (ศ.ดร.พิริยะ)

การประกาศล็อกดาวน์เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่แล้วจนมาเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในเดือนมิถุนายนได้ส่งผลต่อปัญหาการว่างงานอย่างมหาศาล โดยเฉพาะต่อตลาดแรงงานในประเทศ จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พบว่า ในช่วงเวลาแค่การล็อกดาวน์ดังกล่าวได้ส่งผลให้อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของประเทศไทยได้ปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2 (จากประมาณร้อยละ 1 ในปีก่อนหน้านี้) หรือส่งผลให้เกิดจำนวนคนตกงานเซ่นพิษโควิด-19 นี้ถึงประมาณ 8.4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น

ค่าครองชีพภายใต้เศรษฐกิจโควิด (ผศ.ดร.สันติ)

สิ่งที่ผมจะชวนพูดคุยและคบคิดกันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องนำมาพูดคุยกัน แต่ก็เห็นว่ามีหลายแง่มุมที่น่าจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมโดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน (หรือบุคคล) และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (เพื่อการเตรียมความพร้อม) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกในต้นปี 2563

ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

ไม่อ้อมค้อมนะครับ วันนี้ผู้เขียนเอาข้อมูลการสำรวจความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากวิกฤติโควิด-19  ที่ทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมมือกับ Thai Asia foundation จัดทำการสำรวจทางโทรศัพท์ผ่านทาง NIDA poll โดยแบ่งการสำรวจเป็นสามรอบได้แก่ รอบเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ปี 2563

เศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์: บทสรุปเบื้องต้น (ผศ.ดร.ทองใหญ่)

สวัสดีปีใหม่ครับ บทความนี้เป็นบทความกึ่งวิชาการที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดเท่าที่ได้มีการศึกษาในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์คือ การล็อคดาวน์ซึ่งค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าช่วยป้องกันการระบาดได้จริงนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น รัฐบาลก็ต้องเผชิญปัญหาแบบการได้อย่างเสียอย่าง (Tradeoff) …..

1 2 3 17