โพสต์ทูเดย์

กลไกราคากับการสกัดการลักลอบเข้าเมือง (ผศ.ดร.ทัศนย์)

ลมหนาวมาพร้อมวันหยุดยาวในช่วงปลายปี หลายคนวางแผนเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดในภาคเหนือของไทย แต่แล้วแผนการเดินทางของใครหลายคนต้องล้มเลิกไปเมื่อมีข่าวคนไทยติดโควิด19 จากประเทศเพื่อนบ้าน และเดินทางกลับเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจึงไม่ถูกกักตัว 14 วันตามที่หน่วยงานรัฐกำหนด ซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้ไม่ถูกกักตัวจึงใช้ชีวิตตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างปกติ……

ทางไม่รอดของแรงงานและสังคมไทย? (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

ไม่อ้อมค้อมนะครับ วันนี้ผู้เขียนเอาข้อมูลการสำรวจความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากวิกฤติโควิด-19  ที่ทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมมือกับ Thai Asia foundation จัดทำการสำรวจทางโทรศัพท์ผ่านทาง NIDA poll โดยแบ่งการสำรวจเป็นสามรอบได้แก่ รอบเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ปี 2563

วิกฤตเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเด็ก กับโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม (รศ.ดร.ศาสตรา)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ย่อมซ้ำเติมบาดแผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดรอบก่อนหน้า และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ งานศึกษาที่ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินสหรัฐฯ ในช่วงปี 2007-2009 พบว่า…….

เมื่อการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจก้าวผ่านยุคการผลิตแบบจำนวนมาก (Moving Pass the Mass Production Era) (ผศ.ดร.สันติ)

การระบาดของโควิด-19 เป็นเสมือนปัจจัยเร่ง (Accelerared Factor) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจผนวกเข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านโทรคมนาคมการสื่อสารและการประมวลผล (Communication and Computing Technology)….

เศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์: บทสรุปเบื้องต้น (ผศ.ดร.ทองใหญ่)

สวัสดีปีใหม่ครับ บทความนี้เป็นบทความกึ่งวิชาการที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดเท่าที่ได้มีการศึกษาในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์คือ การล็อคดาวน์ซึ่งค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าช่วยป้องกันการระบาดได้จริงนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น รัฐบาลก็ต้องเผชิญปัญหาแบบการได้อย่างเสียอย่าง (Tradeoff) …..

อำนาจตลาด ขุมทรัพย์หลังโควิด (ของกลุ่มทุน), (ผศ.ดร.สันติ)

รัฐบาลผู้มีอำนาจทางการบริหาร และอำนาจทางการเมืองของประเทศจะมีความเข้มแข็ง มีพลังเพียงพอกับการต่อสู้กับกระแสการก่อตัวของการสร้างอำนาจตลาด (หรือจริง ๆ ควรใช้คำว่า อำนาจเหนือตลาด) ได้แค่ไหน คงจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อไป แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา อำนาจเหล่านี้ดูเหมือนจะมีลักษณะที่เกื้อกูล (Complement) กันมากกว่าการทดแทนกัน  (Substitute)

ผลกระทบของความเสี่ยงทางการเมืองต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายต่างประเทศ (รศ.ดร.ยุทธนา)

ความเสี่ยงทางการเมืองถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงผลกระทบทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในมิติต่างๆ เช่น ผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลต่อการลงทุนภายในประเทศ ผลต่อตลาดหลักทรัพย์ และผลต่อการท่องเที่ยว

“อำนาจ” จุดนิ่งที่เปลี่ยน (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

“สังคมปัจจุบันอยู่ยาก” ประเทศไทยเจอทั้งเรื่องฝุ่น เรื่องโรค เรื่องปากท้องซึ่งก็ว่าหนักหน่วงแล้ว เรื่องการเมืองไทยก็กลับมารัดตัวซ้ำเข้าไปอีก ครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์และการแตกแยกของความคิดระหว่างรุ่น เรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชกันไปเลย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ “การแสดงจุดยืนทางการเมือง” (Economics of Political Standpoints) (ศ.ดร.พิริยะ)

ปรากฏการณ์หนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงของเหตุการณ์การไม่ลงรอยทางการเมือง จนนำมาสู่การประท้วงในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา (โดยเฉพาะในยุคที่สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องหลักในชีวิตประจำวัน) ก็คือ การเกิดการเรียกร้องให้คนในสังคมต้องแสดง (หรือเลือกที่จะแสดงเอง

1 2 3 16