โพสต์ทูเดย์

เศรษฐกิจที่โตจากการบริโภค – อ้วนขึ้นบ้างแต่ไม่แข็งแรง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การตั้งความหวังให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพที่ลดน้อยถอยลงของระบบเศรษฐกิจ และนำเอาเงื่อนไขนั้นมาตั้งเป็นเป้าหมายของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศได้ มาตรการทางการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ และอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการหย่าร้าง

สถิติการหย่าร้างมักถูกนำมาใช้เป็นดัชนีทางสังคมที่สำคัญตัวหนึ่งที่สะท้อนความสงบสุขของครอบครัว เพราะสาเหตุของการหย่าร้างมักมาจากการเข้ากันไม่ได้ของสามีภรรยาหรือปัญหาต่าง ๆ ระหว่างสามีและภรรยาที่รุนแรงจนถึงกับไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป สัดส่วนการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นจึงอาจสะท้อนให้เห็นปัญหาภายในครอบครัวได้ระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาสถิติการหย่าร้างใน

กาแฟธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา (ผศ.ดร.ทัศนีย์)

กาแฟร้อนหอมกรุ่นรสเลิศคงเหมาะกับอากาศหนาวเย็นยามเช้าในช่วงนี้ หลายท่านที่หลงใหลในรสชาติของกาแฟคงได้เคยลิ้มลองดื่มกาแฟหลากหลายประเภท และหลายท่านจัดให้กาแฟเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน สนนราคากาแฟที่แต่ละท่านดื่มแตกต่างกันไปตามคุณภาพและความยินดีจ่าย กาแฟแก้วที่แพงที่สุดที่ท่านเคยดื่มราคาแก้วละเท่าไร แล้วท่านคิดว่ากาแฟที่แพงที่สุดควรมีราคาเท่าไร

ความคุ้นเคยในการใช้ ICT ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กเยาวชนไทย (ศ.ดร.พิริยะ,กิตติศักดิ์)

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความคุ้นเคยในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Familiarity) ได้อย่างเหมาะสม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานใน อ่านเพิ่มเติม>>

1 2 3 4 15