โพสต์ทูเดย์

การเงินอิสลามกับการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการเงินอิสลามซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนอิสลาม (Islamic Fund) มีแนวคิดในการลงทุนหลายอย่างสอดคล้องกับ SRI และวางอยู่บนหลักการทางด้านศาสนา กลยุทธ์ในการลงทุนจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม (Shariah) ในคำสอนของอิสลาม มนุษย์มีหน้าที่หลักสองอย่างคือ หนึ่ง ทำตามสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนด กับสอง ดูแลทรัพยากรที่พระเจ้าประทานให้กับโลกนี้ มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบ (Accountable) กับการกระทำของตนทั้งต่อมนุษย์ด้วยกัน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงทางนโยบายเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ไทย

ในอาทิตย์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรา มีการปรับตัว ขึ้น-ลง และมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ และการปรับตัวขึ้นลงตามตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและการส่งผ่านผลกระทบจากต่างประเทศนี้ ตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสนในและจับตามองคือ การปรับตัวขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ซึ่งใช้ดัชนีอุตสาหกรรมดาว์โจนส์ หรือ ดัชนี NASDAQ) ดัชนี S&P500 เป็นตัวแทน) หรือดัชนีในตลาดหลักทรัพย์สำคัญอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสหภาพยุโรป

1 13 14 15